dunai paktum

Mussolini, Benito
Rómában 1935. január 7-én kötött francia-olasz megegyezés. A több kérdéskörre kiterjedő megállapodásnak Közép-Európára vonatkozó része Ausztria függetlenségének megóvása céljából Németország, Olaszország, Magyarország, Csehszlovákia és Jugoszlávia részvételével, Franciaország, Lengyelország és Románia utólagos csatlakozásával olyan szerződés megkötését ajánlja, amelyben ezen államok elsősorban is kölcsönös kötelezettséget fognak vállalni arra nézve, hogy egymás belügyeibe bele nem avatkoznak és távol tartják magukat minden olyan agitáció, propaganda és beavatkozási kísérlet kezdeményezésétől és támogatásától, amely az egyes szerződő államok területi integritásának avagy politikai és társadalmi rendjének erőszakos megbontására irányul. A dunai paktum terve a nyár folyamán már csak tessék-lássék módon volt napirenden, mert időközben Mussolini arról győződött meg, hogy afrikai kalandja előkészítése szempontjából annak egyre kisebb a jelentősége; agresszióját elsősorban Anglia ellenzi.

PP