Volksbund

Volksbund gyűlés
Volksbund der Deutschen in Ungarn (Magyarországi Németek Népi Szövetsége) elnevezésű szervezet közismert neve.

PP