autoriter (latin, autoritas)

Eredetileg tekintélyt, átvitt értelemben tekintélyuralmat jelent: olyan hatalmat, amelyet egy szervezet (rendszer) normái törvényesítenek.

GJ