Bozay Attila (1939-1999)

Bozay Attila
Zeneszerző. Szelényi István, majd Farkas Ferenc tanítványaként tűnt fel az 1960-as évek derekán írott zenekari kompozícióiban (Pezzo concertato No. 1, 1965; Pezzo sinfonico No. 1, 1967). 1968-as párizsi tanulmányútja után stílusa mind nyitottabbá vált az aleatória és a konstruktív irányzatok iránt. 1973-tól rendszeresen fellépett improvizatív elemeket is tartalmazó citera- és furulya-darabjainak előadójaként. Az 1980-1990-es évek kamaraműveiben és kórusaiban visszatért a hagyományos formáláshoz és hangnemhasználathoz. Két operájában (Csongor és Tünde, 1986; Az utolsó öt szín, 1999) a 19. századi magyar irodalom remekeiből kiindulva alkotott teremtett melodikájával meggyőző színpadi atmoszférát.

HP