német-szovjet megnemtámadási szerződés

Német katonák a lengyel határnál
1939. augusztus 23-án Moszkvában német-szovjet megnemtámadási megállapodást írtak alá, a szerződés titkos mellékletében pedig a két nagyhatalom felosztotta egymást között Lengyelországot, valamint elhatárolták érdekszféráikat a Baltikumban. A szerződés birtokában szeptember 1-jén Németország, szeptember 17-én pedig a Szovjetunió támadta meg Lengyelországot.

PP