Besszarábia

A Prut és a Dnyeszter által határolt, a Duna-deltáig húzódó terület. A 16. századtól a Török Birodalom része, 1812-től Oroszország birtokolta, 1918-ban Románia szállta meg. A versailles-i békerendszer keretében 1920-ban Romániával kötött szerződés jogilag is a román állam részévé tette. Besszarábia Romániához tartozását a Szovjetunió nem ismerte el.

PP