Bárdossy László (1890-1946)

Bárdossy László 2.
Diplomata, 1930-1936-ban a londoni követség első beosztott tisztviselője, 1936-1941-ben bukaresti követ, 1941 februárjától külügyminiszter, áprilistól 1942 márciusáig miniszterelnök. Széles látókörű, művelt, megfontolt emberként tartották számon, akik azonban igen közelről ismerték, azok tudták, hogy lelkileg sérült, túlzottan gyors döntésekre kész ember, akiben a diplomata körökben nem ritka cinizmusból a szokásosnál jóval nagyobb adag lappang. Mindennek amiatt lett egy sor tragikus következménye, hogy a náci Németország miniszterelnöksége időszakában közeledik hatalmának delelőjéhez. Európa ellenséges része - a szigetország és a Szovjetunió kivételével - Hitler lábai előtt hevert. A Balkán pacifikálásával három hét alatt végzett. Még azon kevesek közül is, akik túlláttak ezen a helyzeten, sokakban olyanféle érzés lett úrrá, hogy a nemzetiszocialista Németországnak minden sikerül.

PP