Szekfű Gyula (1883-1955)

Szekfű Gyula
Történész. 1904-ben szerzett a budapesti egyetemen doktori oklevelet. Előbb az Országos Levéltárban, majd a bécsi Staatsarchivban dolgozott. 1924-től a budapesti egyetemen az újkori magyar történeti tanszék professzora. Számos műve nagy visszhangot keltett, így a Száműzött Rákóczi, a Három nemzedék és a Hóman Bálinttal írt Magyar Történet. 1927-től szerkesztette a konzervatív-liberális Magyar Szemlét. Az MTA tagja. Az 1940-es évek elejétől a kereszténydemokrata ellenállás részese. 1946-tól moszkvai magyar követ, majd nagykövet. 1949-ben visszahívták, egyetemi katedráját betegsége miatt nem vette vissza.

GJ