Őszirózsás forradalom

 
Bíró Mihály: Búcsúztató...

 
Károlyi Mihály 3.

 
Jászi Oszkár

 
Károlyi Mihály 2.

 
Magyarország 1918-1919-ben

 
Temető 2.

 
Tüntető diákok

 
Vyx, Fernand

 
Garbai Sándor és Kun Béla

 
Plakát 2.

 
Marx, Engels, Lenin, Trockij

 
Plakát 17.

 
Kassa visszafoglalása

 
Román katonák Budapesten

 
Plakát 35.

 
Prónay-különítményesek

 
Szekszárdi direktórium

 
Horthy Miklós 4.

 
Apponyi Albert 2.

 
Horthy Miklós 2.

 
Magyarország Trianon után

 
Teleki Pál 1.

 
1000 korona (1921-1926, 1923-1927)

 
Nagyatádi Szabó István

 
Szántás

 
IV. Károly és Zita királyné 1.

 
Bethlen István 1.

 
Egyetemisták a budaörsi csatában

 
Plakát 34.

 
Plakát 7.

 
10 pengő (1926-1930)

 
5 pengő (1926-1929)

 
Teleki Pál 2.

 
Németország allegóriája

 
MacDonald, Ramsay

 
Windischgrätz Lajos

 
Bethlen István 5.

 
Kisantant és Magyarország

 
Stresemann, Gustav

 
Képeslap 4.

 
Plakát 36.

 
Rothermere

 
Világgazdasági válság

 
Értelmiségi

 
Munkanélküli magántisztviselő

 
Bethlen István 3.

 
Gömbös Gyula 2.

 
Horthy, Gömbös és Klebelsberg

 
50 pengő (1934-1946)

 
Gömbös és Mussolini

 
Hitler és Hindenburg

 
Gömbös és Schussnigg

 
Mussolini és Hitler

 
Marseille-i merénylet

 
Mussolini, Benito

 
Gömbös Gyula 1.

 
Szelasszié, Hailé

 
Gömbös és Göring

 
Rajna-övezet

 
Volksbund gyűlés

 
Sándor-palota

 
Mussolini, Horthy, Ciano...

 
Szálasi Ferenc 2.

 
Hitler bevonulása Bécsbe

 
Imrédy-kormány

 
Imrédy, Teleki, Bárczay és Darányi

 
Parasztember

 
Szüreti mulatság

 
Müncheni egyezmény

 
Bécsi döntés

 
Magyar katonák a Felvidéken

 
Horthy Miklós 6.

 
Horthy és Hitler

 
Teleki Pál 4.

 
Német bevonulás Prágába

 
Danzigi kikötő

 
Lengyel menekültek

 
Német csapatok Párizsban

 
Háromhatalmi egyezmény

 
Plakát 37.

 
Nagybaczoni Nagy Vilmos

 
Bárdossy László 2.

 
Kiképzés

 
Szombathelyi Ferenc

 
Frontra induló honvéd

 
Magyar katonák Kijevben

 
Szovjet partizánok

 
Munkaszolgálatosok

 
Zsidó férfi keresztény nővel

 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1.

 
Horthy István

 
Kállay-kormány

 
Harckocsioszlop

 
Németek Sztálingrádban

 
Ribbentrop, Hitler és Horthy

 
Hitler és Kállay Miklós

 
Szicíliai partraszállás

 
Kállay Miklós

 
Balatonszárszói konferencia

 
Németek a Halászbástyánál

 
Gettó

 
Zsidók a vasútállomáson

 
Auschwitz 2.

 
Vöröskeresztes mentelmi tábla

 
Faragho Gábor

 
Erdélyi magyar család

 
Dálnoki Miklós Béla 2.

 
Nyilas hatalomátvétel

 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 2.

 
Erzsébet-híd

 
Budapest bombatámadás után

 
Romos Budapest

 
Romos budai vár

 
Rákosi Mátyás 4.

 
Nagy Imre 2.

 
Szovjet harckocsik

 
Kádár János 2.

 
Család Moszkviccsal

 
Romeltakarítás a budai Várban

 
Plakát 19.

 
Plakát 23.

 
Plakát 25.

 
Ideiglenes Nemzeti Kormány

 
Vorosilov, Kliment Jefremovics

 
Felvidéki magyarok kitelepítése

 
Szálasi Ferenc 1.

 
Bárdossy László 1.

 
Péter Gábor

 
Plakát 26.

 
Gerő Ernő 2.

 
Veres Péter 1.

 
Tildy Zoltán 2.

 
Áttelepítési igazolvány

 
Kitelepített svábok kulcsai

 
Szlovákok kitelepítése

 
Kurkó Gyárfás és Petru Groza

 
Nagy Ferenc 2.

 
Sulyok Dezső

 
Nagy Ferenc, Gyöngyösi, Szekfű

 
Kovács Béla

 
Párizsi békeokmány

 
Dinnyés Lajos

 
Plakát 10.

 
Nagy Ferenc és Rákosi Mátyás

 
Plakát 28.

 
Plakát 29.

 
Révai József

 
Rajk László

 
Mindszenty József 1.

 
Ifjúsági nagygyűlés

 
Plakát 31.

 
Egyesülési kongresszus

 
Békekölcsönjegyzés

 
Gát Ernő

 
Plakát 11.

 
Kulák kamrájában

 
Gabonabegyűjtés

 
Rákosi Mátyás 3.

 
Katonai díszszemle

 
Sztálin a Kremlben

 
Nagy Imre 1.

 
Osztrák államszerződés

 
Hegedüs András

 
Gomulka

 
Nagy Imre és felesége

 
Diáktüntetés

 
Pesti utca 1956-ban

 
Corvin-közi harcosok

 
Kossuth téri sortűz

 
Mosonmagyaróvári sortűz

 
Nagy Imre 3.

 
Szovjet tankok

 
Menekülők

 
Nőtüntetés

 
Kádár és Hruscsov

 
Szukarno elnök

 
Münnich, Brezsnyev és Kádár

 
Családi házak

 
Televízió 2.

 
Magyar Népköztársaság útlevele

 
Banán

 
Kádár és Dubcek

 
Szovjet tank Prágában

 
Szent Korona

 
Losonczi Pál

 
Thatcher, Margaret

 
Gorbacsov, Mihail

 
Varsói Szerződés 1.

 
Kádár János és Grósz Károly

 
Németh Miklós

 
Marx Károly Közgazd.tud. Egyetem 1.

 
Nagy Imre újratemetése

 
Kádár János temetése

 
Nemzeti Kerekasztal

 
Vasfüggöny

 
Antall József 1.

 
Göncz Árpád

 
Jugoszláviai polgárháború

 
Varsói Szerződés 2.

 
Václav Hável, Göncz és Antall

 
Bokros Lajos

 
Szekeres, Horn és Baja

 
Deutsch, Orbán és Áder

 
Antall József és Leonyid Kravcsuk

 
Parasztházaspár 1.

 
Arató

 
Iskolaorvosi vizsgálat

 
Természetrajz óra

 
Horthy Miklós 1.

 
Templomszentelés

 
Villa 2.

 
Kocsmában

 
Szövetüzlet

 
Andrássy Mihály

 
Bethlen István és Horthy István

 
Zórád: Tabáni úriemberek

 
Hévíz Szálló

 
Lovasrendőr

 
Zórád: Tabáni utcarészlet 1.

 
Jób Dániel

 
Falusi zsidó asszony

 
Aratás 3.

 
Mária Valéria-telep

 
Téli melegedő

 
Hangszórószerelés

 
Parasztpolgári-polgári család

 
Műszerészek

 
Kéményseprő

 
Hadifoglyok

 
Svábok kitelepítése

 
Munkásasszonyok

 
Lakótelepi játszótér

 
Nyugdíjasotthon

 
Plakát 5.

 
Államosított gyár 1.

 
Traktoroslány

 
Béremelés

 
Földosztás

 
Plakát 38.

 
Földosztási birtoklevél

 
Lendítőkerekek

 
Sztahanovista 2.

 
Plakát 22.

 
Termelőszövetkezet

 
Kisiparos

 
Tsz-iroda

 
Hivatal

 
Körzeti orvosi rendelő

 
Dolgozók esti iskolája

 
Tsz kapálóbrigád

 
Csapolás

 
Kamionszerelő-csarnok

 
Tanácselnöki beszámoló

 
Hatalmi elit

 
Kádár és Tito

 
Munkamegbeszélés

 
Tsz-közgyűlés

 
Kodály, Péczely Sarolta és Kisfaludi

 
Magántaxik

 
Vállalkozási láz

 
Cigányputri 1.

 
Szipuzó fiatalok

 
Kárpótlási jegy

 
Szénbánya 1.

 
Budapesti Értéktőzsde

 
Rolls-Royce szalon

 
Hajléktalanok