Kállay Miklós (1887-1967)

Hitler és Kállay Miklós
Kállay Miklós
Földbirtokos, miniszterelnök. A nagykállói Kállay család leszármazottja, középbirtokos. A jogi diploma és doktorátus megszerzése után közszolgálatba lépett. 1921-től Szabolcs megye főispánja, 1929-től államtitkár, egységes párti képviselő. Gömbös Gyula első kormányában földművelésügyi miniszter, de 1935. január elején lemondott. Ezt követően különféle gazdasági szervezetek és társadalmi egyesületek élén állt. A kormányzó 1942. március 9-én nevezte ki miniszterelnöknek. Háborús kormánya a németek iránti lojalitást fenntartva kereste a háborúból való kiválás lehetőségét. A nácik ezért nem bíztak benne, és az ország megszállásakor lemondatták, majd letartóztatták és Németországba hurcolták. A háború után 1949-ig Olaszországban élt, majd Amerikában telepedett le. A politikai emigráció egyik vezetője volt.

GJ