Sztójay Döme (1883-1946)

Sztójay Döme
Altábornagy, miniszterelnök 1944. március és augusztus között. Az első világháborúban vezérkari századosként szolgált. 1919-től a Nemzeti Hadsereg tagja, a hírszerzés vezetője. 1925-től berlini katonai attasé. 1935-ben altábornaggyá lépett elő, nyugállományba helyezték és kinevezték berlini magyar követnek. Egészen 1944 márciusáig töltötte be ezt a tisztet. A népbíróság mint háborús bűnöst halálra ítélte, Budapesten kivégezték.

GJ