XII. Pius pápa - Eugenio Pacelli (1876-1958)

Pacelli bíboros
Eugenio Pacelli szentszéki diplomataként előbb müncheni, majd berlini nuncius volt. XI. Pius pápa 1930-ban bíborossá és egyúttal államtitkárává nevezte ki. Bíboros államtitkárként rokonszenvet mutatott Magyarország iránt. Budapesti legátusi élményei ezt a rokonszenvet elmélyítették. 1939. március 2-án XII. Pius néven lépett a pápai trónra. Nehéz időkben, a második világháború éveiben, a zsidóüldözés közepette, majd a hidegháború vészterhes korszakában vezette egyházát. II. János Pál pápa 2000-ben boldoggá avatta.

GJ