Rotta, Angelo (1872-1965)

Rotta, Angelo
Budapesti pápai nuncius 1930 és 1945 között. 1895-ben szentelték pappá. Előbb teológiai tanár, majd az Index-Kongregáció tagja és vatikáni kanonok. 1922-ben lépett a szentszéki diplomácia szolgálatába mint thébai érsek. Először közép-amerikai internuncius, majd 1925-től konstantinápolyi apostoli delegátus. 1930-ban nevezte ki a pápa budapesti nunciusnak. A SZEB követelésére a magyar kormány 1945. április 4-én kiutasította.

GJ