Wallenberg, Raoul (1912-?)

Wallenberg, Raoul
Banktisztviselő, vállalkozó. A budapesti svéd követségre 1944. júliusban követségi titkári besorolással kifejezetten azzal a céllal érkezett, hogy mennél több zsidó származású személyt megmenekítsen. 1944-1945-ben nagy leleményességgel és bátorsággal ezreket óvott meg a végső pusztulástól. A szovjet elhárítás letartóztatta és Moszkvába vitte. Halálának körülményei máig homályba vesznek.

PP