Hungarian and Turkish castles
Hungarian and Turkish castles in the 1570s
Virágkor és pusztulás. A kezdetektöl 1606-ig
História Könyvtár. Atlaszok Magyarország történetéhez.
Magyarország története térképeken elbeszélve 1.
Glatz, Ferenc, comp. and ed.
MTA Történettudományi Intézete - História, Budapest, (1995), p. 55.
Map edited by Klára Hegyi