Garai László nádor pecsétje
Garai László nádor pecsétje
Fraknói Vilmos: A Hunyadiak és a Jagellók kora
In: A magyar nemzet története.
Szerkesztette: Szilágyi Sándor.
Athéneum, Budapest, 1896, IV. kötet, 94. oldal.