Hunyadi János síremléke 1.
Hunyadi János síremlékének fedőlapja
Magyarország műemlékei.
Szerkesztette: Báró Forstner Gyula. I. Kötet.
Hornyánszky Viktor Udvari Könyvnyomdája, Budapest, 1905, I. tábla.
Gyulafehérvár, Székesegyház
Foto: Hollenzer és Okos