Lobkowitz-kódex, Lányi-kódex, Keszthelyi Kódex, Peer-kódex

pestises halottak
Remete Szent Pál
Lobkowitz-kódex

A 116 levél terjedelmű, 1514-ben másolt, ferences eredetű, vegyes tartalmú kézirat. Szent Ferencről szóló szövegek mellett tartalmazza Szent Eufrozina és Szent Elek legendáját, imádságokat és elmélkedéseket, közöttük a Bod-kódexszel azonos szövegeket. A kódexet Csontosi János fedezte fel a 19. század végén a Lobkowitz-család raudnitzi könytárában. Jelenleg a prágai Egyetemi Könyvtárban őrzik. Kiadása: Lobkowitz codex. Kiadta: Volf György. Budapest, 1890. (Nyelvemléktár 14.)

ME


Lányi-kódex

A 218 levél terjedelmű magyar nyelvű ordinarium a somlóvásárhelyi premontrei apácák számára készült 1519-ben, az egyik másoló Kalmanchey László. A magyar nyelvű szertartásrend mellett az utolsó kenet és az apáca fogadalomtétel latin imáit tartalmazza. Néhány hangjegyes sor is található a kódexben. Lányi Károly 1855-ben adományozta a Magyar Tudományos Akadémiának. Kiadása: Lányi codex. Kiadta: Volf György. Budapest, 1878. (Nyelvemléktár 7.)

ME


Keszthelyi Kódex

A 226 levél terjedelmű magyar nyelvű zsoltároskönyvet 1522-ben másolta Velikei Gergely Lékán ferences beginák számára. A breviárium-típusú psalterium a 150 zsoltár fordítása mellett a himnuszokat is tartalmazza és függelékként breviáriumi imádságokat. A Kulcsár-kódexszel közös kéziratról másolták. Korábbi tulajdonosáról, a keszthelyi Festetics Könyvtárról kapta nevét, ma az Országos Széchényi Könyvtárban, Budapesten őrzik. Kiadása: Keszthelyi codex. Kiadta: Volf György. Budapest, 1885. (Nyelvemléktár 13.) Irodalom: Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 177.

ME-SHA


Peer-kódex

A 298 levél terjedelmű imádságoskönyvet 1526-ban állították össze Csepeli Simon világi úr számára vagy a vázsonyi pálos vagy valamelyik premontrei kolostorban. A korban népszerű imádságok között olvashatók a kódexben a nyíl, a döghalál és a láz ellen óvó imák. A kódex tartalmazza még Szent Elek és Remete Szent Pál legendáját és több elmélkedést. Kiemelkedő szövegei a Szent László-ének latinul és magyarul, Vásárhelyi András Mária-éneke és Apáti Ferenc Cantilénája. A kódex a pozsonyi klarisszák feloszlatása után került Peer Jakab tulajdonába, tőle vásárolta meg Jankovich Miklós, s az ő gyűjteményének megvásárlásával 1836-ban jutott a Nemzeti Múzeum birtokába. Jelenlegi őrzési helye: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. Kiadása: Peer codex. Kiad. Volf György. Budapest, 1874. (Nyelvemléktár 2.) Irodalom: Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 159.

ME-SHA