Brankovics György, Cillei Ulrik, Garai László

Garai László nádor pecsétje
Cillei Ulrik nagypecsétje
Brankovics György
Brankovics György

Brankovics István szerb tartományúr fiaként 1375 körül született, Lazarevics István szerb fejedelem unokaöccse. Nagybátyjától 1427-ben vette át a kormányzást. 1439-ben - mivel a törökök elfoglalták Szerbiát - magyarországi birtokaira menekült, és V. László pártjára állt. 1444-ben visszakapta Szerbiát, Hunyadi Jánosnak pedig a törökkel kötendő béke érdekében odaadta birtokait. 1455-ben az oszmánok elfoglalták Dél-Szerbiát, Szilágyi Mihály a másik irányból támadta meg és elfogta. Szabadulása után, 1456. december 24-én belehalt sérüléseibe. Felesége, Iréné Kantakuzénosz Mánuel bizánci császár lánya. A trónon fia, Lázár követte, aki 1447 óta társuralkodóként állt mellette.

TI


Cillei Ulrik

Cillei (II.) Frigyes és Frangepán Erzsébet fiaként 1405 körül született. Még apja életében, nagyapja halálakor, 1435-ben a család tényleges feje lett. Zsigmond császár 1436-ban apjával együtt örökös birodalmi fejedelmekké tette, Cilli és Ortenburg grófsága így szuverén állammá lett. 1443-ban III. Frigyestől is megkapta ezt a kiváltságot, de csak azzal a kikötéssel, hogy fiúörökösök nélküli halála esetén országa a Habsburgoké lesz. I. Albert alatt cseh helytartó, 1445-1456 között szlavón bán, 1452 után V. László nevelője, Hunyadi János halála után magyar főkapitány. 1456. november 9-én Hunyadi László Nándorfehérváron meggyilkoltatta, Cilliben temették el. Halála után birtokait a Habsburgok örökölték, területük Stájerországba, Karintiába és Krajnába olvadt.

TI


Garai László

Garai Miklós nádor és Cillei Anna fiaként 1410 körül született. Más tisztségei mellett 1431-1441 és 1445-1447 között macsói bán. 1439 után V. László legfontosabb magyarországi támogatója, 1447 szeptemberében nádorrá választották. V. László halála után királlyá választása is felmerült. 1458. január 12-én Szegeden megegyezett Szilágyi Mihállyal és Erzsébettel, hogy Hunyadi Mátyás királlyá választását támogatja abban az esetben, ha Mátyás az ő lányát, Annát veszi feleségül - ez azonban Podjebrád Katalin eljegyzésével meghiúsult. 1459. július 27-én a király leváltotta a nádorságról. Részt vett III. Frigyes királlyá választásában; a szervezkedés felszámolása előtt, 1459 áprilisában meghalt. Felesége Alexandra tescheni hercegnő, vagyonát fia, Jób örökölte, akinek 1481-es halálával a család eme ága kihalt.

TI