Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Beatrix

Morzsinai gyűrűvel
Hunyadi János síremléke 1.
Mátyás és Beatrix
Mátyás király
kályhacsempe Mátyás királlyal
Mátyás 3.
Hunyadi János

Egy Havasalföldről Magyarországra költözött román bojár elsőszülött fiaként 1409 körül született, anyja kiléte bizonytalan, volt egy szintén János nevű öccse is. A család nevét a Zsigmond által nekik adományozott hunyadi uradalomról kapta. Több bárói családnál volt familiáris, az 1430-as években Itáliában és a királyi udvarban szolgált. 1439 után I. Ulászló pártjára állt, ekkor lett szörényi bán, 1441-1446 között erdélyi vajda, 1441-től 1456-ig temesi ispán, több más megye ispánja. Tisztségei egy részét Újlaki Miklóssal együtt viselte, a hét főkapitány egyike. 1446. június 5-én kormányzóvá választották, 1453 elején lemondott, ezután haláláig az ország főkapitánya. Megkapta a Beszterce grófja címet. Birtokait részben adományokkal, részben Brankovics Györgytől szerezte. Felesége Szilágyi Erzsébet, akitől két fia született, László és Mátyás. 1456. augusztus 11-én Zimonyban pestisben halt meg, Gyulafehérvárott temették el.

TI


Hunyadi Mátyás

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet ifjabbik fiaként 1443-ban született. Cillei Ulrik meggyilkolása után bátyjával együtt elfogták, V. László fogolyként vitte magával Prágába. 1458. január 24-én távollétében magyar királlyá választották. 1464. március 29-én koronázták meg. 1469. május 3-án Olmücben cseh királlyá választották, Csehországot azonban sohasem tudta meghódítani. 1486-ra Ausztria nagy részét elfoglalta, 1487 tavaszától viselte az Ausztria hercege címet. 1455-ben Cillei Ulrik leányával, Erzsébettel jegyezték el, majd 1458-ban Podjebrád György lányával, Katalinnal, akit 1461-ben el is vett. 1476-tól második felesége Aragóniai Beatrix. Házasságaiból nem született gyermeke, házasságon kívüli fia Corvin János. 1490. április 6-án Bécsben halt meg, Székesfehérváron temették el.

TI


Beatrix

1457. november 14-én született Aragóniai Ferdinánd nápolyi király lányaként. 1474 szeptemberében jegyezte el Hunyadi Mátyás magyar király. 1476. december 12-én magyar királynévá koronázták, az esküvőt december 22-én Budán tartották. Nápolyban kitűnő nevelést kapott, műveltségét magasztalták az olasz humanisták, akik közül többen támogatását élvezték és könyveket írtak, ajánlottak neki. Házasságuk gyermektelen maradt. Mátyás halála után - annak végakaratával szembehelyezkedve - nem támogatta a király törvénytelen fiát, Corvin János herceget, hanem maga is a trónra pályázott, s házasságot remélve tőle, II. Ulászló jelöltségét támogatta. Ulászló megválasztásakor a magyar rendek feltételül szabták a vele való házasságot. 1490. október 4-én titokban házasságot kötöttek Esztergomban, ahol a szertartást végző Bakócz Tamás érsek szándékos hibát vétett a szertartás során. Beatrix csak jóval később tudta meg, hogy becsapták, s gúny tárgya lett Magyarországon. 1500. április 2-án VI. Sándor pápa a frigyet érvénytelennek nyilvánította. Aragóniai Beatrix ezután visszautazott Itáliába, ahol visszavonultan élt, s Nápolyban halt meg 1508. szeptember 12-én.

PK-TI