I. Ulászló érme
I. Ulászló magyar király (1440-1444) érme
Előlap: +WLADISLAVS. D. G. R. VNGARIE aranyforint
Wladislaus Dei gratia rex Ungariae 21,5 mm, 3,53 g
Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya
Hátlap: S. LADISL - AVS. REX arany
Sanctus Ladislaus rex
Szent László király
Címer előlapon: négyelt pajzs 1. mező: magyar vágások,
2. mező: Lengyelország, 3. mező: Litvánia,
4. mező: magyar kettős kereszt
Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára
Szöveg és fotó: Soós Ferenc