lovagterem, loggia, barbakán, függőkert

Pécs, barbakán
Vajdahunyadvár, lovagterem
visegrádi fellegvár lovagterme
urbinoi hercegi palota loggiája
Urbino, hercegi palota
Simontornya, loggia
lovagterem

Várak, paloták nagyterme, amely reprezentatív ünnepségeknek, lakomáknak, fogadásoknak, tárgyalásoknak, de akár lovagi tornáknak is helyet adhatott.

BG


loggia

Oszlopos emeleti folyosó vagy erkély. A reneszánsz építészet kedvelt motívuma. Az oszlopok mellvéden állnak vagy korláttal vannak összekötve, és árkádokat vagy egyenes gerendázatot hordanak. A loggia tere lehet boltozott, de síkmennyezetű, vagy nyitott fedélszékű is. Legkorábban a 15. század közepén, az urbinói hercegi palota egyik erkélyén kapcsolták össze a loggiát a reneszánsz építészet másik sajátos motívumával a ballusztráddal (báboskorlát), de teljes belső udvart körülölelő balluszteres loggia először a visegrádi királyi palotában épült 1484-ben. Ennek a rendszernek kifinomult változatai a későbbi évtizedekben a reneszánsz palotaépítészet legfontosabb elemévé váltak.

BG


barbakán

Kapuerőd. A 15-16. századi hadiépítészet jellegzetes eleme. Kaputornyok elé a várárokba teljesen függetlenül épített, általában kör alakú, néha tornyokkal erősített bástya, amelyet kívülről és a kaputorony felől is csak hídon keresztül lehet megközelíteni. A barbakánban a bevezető út általában derékszögben megtörve halad át.

BG


függőkert

Valamilyen boltozott tér (pl. ciszterna, istálló) fölött létrehozott kert. Az itáliai reneszánsz városi palotáinak kedvelt motívuma (Urbino, Mantova hercegi paloták; Trier érseki palota; Firenze, Pitti palota, Loggia dei Lanzi). Ezeknél az emlékeknél általában a kertet három oldalról a paloták lakószárnyai övezték, a negyedik oldalon kifelé ablakokkal nyíló fallal vagy oszlopos folyosóval zárták le.

BG