Suleyman
Suleyman's tent under Nándorfehérvár - miniature
Fehér Géza: Török miniatúrák a magyarországi hódoltság korából.
Magyar Helikon/Corvina, Budapest, 1975, table IX
Istambul, Topkapu Seray Museum