Julian Cesarini 2.
Julian Cesarini's memorial coin
Szalay József-Baróti Lajos: A magyar nemzet története.
Wodianer F és fiai, Budapest, without year, volume II, p 175