A Nagy-budapesti Központi Munkástanács határozata

1956. november 14.


Határozat

A mai napon, 1956. november 14-én, alulról jövő kezdeményezés alapján a munkástanácsok küldötteiből megalakult a Nagy-budapesti Központi Munkástanács, amely hivatott Nagy-budapest területén lévő üzemek dolgozóinak nevében tárgyalni, a munka megszüntetését, illetve felvételét elrendelni. Kijelentjük, hogy szigorúan a szocializmus elvi alapján állunk, a termelőegységeket társadalmi tulajdonnak tekintjük, és mindenkor készek vagyunk annak megvédéséért harcba szállni.

  1. Mi, munkások, a nyugalom és a rend helyreállítása érdekében szükségesnek tartjuk, hogy kormányunk élén a nép bizalmát élvező kormányfő álljon. Ezért javasoljuk, hogy Nagy Imre elvtárs vegye át a kormány vezetését.

  2. Tiltakozunk az ellen, hogy az ÁVH tagjai az újonnan megalakult karhatalmi szervekhez felvétessenek. Követeljük, hogy az új karhatalmi szerveket a forradalmi ifjúság, a magyar honvédség néphez hű fiaiból, a rendőrség és az üzemek dolgozóiból szervezzék meg. Az új karhatalmi szerv semmiképpen nem lehet sem párt, sem személyek érdekét védő alakulat. A Münnich-féle katonatiszti nyilatkozat azonnal veszítse érvényét. Egyben elítélünk mindenféle önkényt.

  3. A szabadságharcosoknak - beleértve Maléter Pált és társait - teljes szabadságot biztosítsanak. Az eddig őrizetbe vetteket eresszék szabadon.

  4. A Szovjetunióval való barátság megerősítése érdekében a szovjet csapatokat minél előbb vonják ki az országból, és adjanak lehetőséget arra, hogy szabadon építhessük fel országunkat.

  5. Követeljük, hogy az igazságnak nem megfelelő híradást a rádió és a sajtó ne adjon.

  6. Mindaddig, amíg követeléseinkre választ nem kapunk, csak a legszükségesebb, a lakosság ellátását szolgáló üzemeket működtetjük. A nemzetgazdaság szempontjából fontos fenntartási és karbantartási, továbbá helyreállítási munkákat elvégezzük.

  7. Követeljük az ország területén az egypártrendszer megszüntetését és csak olyan pártok működésének engedélyezését, amelyek a szocializmus talaján állnak. Záros határidőn belül követeljük a szabad választások megtartását és minden politikai pártnak az üzemekből való kivonását.

  8. Fenti követeléseinkre kapott kielégítő válasz esetén felvesszük a munkát.

Nagybudapesti Központi Munkástanács


(Megjelent: "Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni." Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők visszaemlékezéseiből. Szerk.: Kozák Gyula és Molnár Adrienne. Budapest, 1993. 353-354. l.)