Hruscsov, Nyikita Szergejevics (1894-1971). 1918-ban lépett be a kommunista pártba, részt vett az 1918-21-es orosz polgárháborúban. Műszaki főiskolára járt a doni medencében, de nem fejezte be tanulmányait. 1924-től pártmunkás lett Ukrajnában, majd 1931-től Moszkvában, ahol kerületi párttitkárként dolgozott. 1934-38-ban a moszkvai városi, majd emellett a területi pártbizottság első titkára. 1938 és 1949 között az Ukrán Kommunista Párt első titkára, egyidejűleg 1944-47-ben az ukrán kormány elnöke. 1934-től 1966-ig az SZKP Központi Bizottságának tagja, 1939-től 1964-ig a PB (Elnökség) tagja. Sztálin halála után, 1953-tól 1964-ig az SZKP KB első titkára. 1958-tól 1964-ig miniszterelnök. 1964 októberében puccsszerűen váltották le párt- és állami tisztségeiből. Utolsó éveit nyugdíjasként töltötte.