Kosáry Domokos 1931-ben született. A Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-latin szakán végzett, Eötvös-kollégista volt, majd Párizsban, Londonban és az Amerikai Egyesült Államokban folytatta a tanulmányait. 1937-1949 között az Eötvös Kollégium tanára, 1941-1945 között a Teleki Pál Tudományos Intézet történettudományi intézetének igazgatóhelyettese, majd 1949-ig igazgatója. 1946-tól a budapesti tudományegyetemen az újkori magyar történelem tanszékvezető tanára. 1949-ben állásától megfosztották. 1949-1954 között bibliográfus, majd 1957-ig az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának igazgatója. 1956-ban a Magyar Történészek Forradalmi Bizottságának elnöke. Novembertől gyűjtötte és rendezte a forradalom dokumentumait, elemző tanulmányt írt a forradalomról. 1957-ben letartóztatták, majd 1958-ban négy év börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult. 1960-1968 között a Pest Megyei Levéltár, majd 1989-ig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, tudományos tanácsadója. 1990-1996 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Az ELTE címzetes egyetemi tanára. Számos társadalmi és szakmai szervezet tagja, illetve elnöke. Kutatási területe a XVIII. és a XIX. századi magyar történelem.