sodronyzománc, Szent László király hermája, ereklye

Szent Jobb
Trencséni herma
Győr - kápolna
Szent László-herma
sodronyzománc

A rekeszzománc egy fajtája. A díszítendő tárgyra lemezkéket rögzítenek, amelyre sodrott ezüstdrótból (filigránból) kialakított rekeszeket forrasztanak. A rekeszek közét zománccal töltik ki. Kiégetés után a zománc összehúzódik és a filigrándrótok kiemelkednek a felületből. A technika 14. századi, bizánci eredetű, észak-itáliai közvetítéssel került Magyarországra. Legkorábbi hazai emlékei a Zsigmond-korból származnak: Szent László hermája (fej-ereklyetartója) valamikor 1406-1443 között és Harcias Frigyes szász választófejedelem Zsigmond által adományozott díszkardja (1425). A technika inkább a 15. század második felében terjedt el Magyarországon és innen tovább Közép-Európába.

BG


Szent László király hermája

Szent László koponyacsontját temetkezési helyén, a nagyváradi székesegyházban fej-ereklyetartóban, azaz hermában őrizték. Ezt először 1273-ban említik. Egy 1406-os tűzvész azonban elpusztította ezt a korai hermát, amint Zsigmond király egyik oklevele elbeszéli, ám az ereklyék nem sérültek meg. A ma is meglévő ereklyetartó ezután készülhetett. Legkésőbb 1443-ban már megvolt, ekkor ugyanis összeomlott a székesegyháznak az a tornya, ahol a hermát őrizték, ám az ereklyetartó nem sérült meg. 1565-ben protestánsok rabolták ki a szent király sírját. Az ereklyetartót Náprágyi Demeter püspök szerezte vissza, aki ezután magával vitte Gyulafehérvárra, Pozsonyba, majd 1602-ben Győrbe. Ő restauráltatta Prágában. Ekkor cserélték ki gótikus koronáját a maira. A herma vállrészét sodronyzománc borítja, fejrésze aranyozott, domborított ezüstlemezből készült. Belsejében díszített ezüsttokban helyezték el a koponyaereklyét. A herma mestereit egyesek Kolozsvári Mártonban és Györgyben vélték felismerni, és benne III. Béla portréját látták. E feltételezéseknek azonban semmilyen alapja nincs.

BG


ereklye (latin reliquia, maradvány)

A keresztény vértanúk, ill. szentek maradványai és mindazon tárgyak, amelyek Jézus Krisztussal vagy a szentekkel kapcsolatba hozhatók. Az ereklyéket temlomokban oltárokba építették be, vagy azokra helyezték, általában díszes kivitelű ereklyetartókba foglalták.

RGY