Kunok taligára szerelt jurtái
Taligára szerelt jurtákkal vonuló kunok
Miniatúra a Kőnigsbergi Krónikából (15. század)
Pálóczi Horváth András: Besenyők, kunok, jászok. Corvina, Budapest, 1989, 96. old., 68. kép.