Tatárjárás Magyarországon
A tatárjárás Magyarországon (1241-1242)
Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig
Magyarország története térképeken elbeszélve 1.
História Könyvtár. Atlaszok Magyarország történetéhez
Összeállította és szerkesztette: Glatz Ferenc
MTA Történettudományi Intézete - História, Budapest, 1995, 25. old.
Szerkesztette: Hegyi Klára