tihanyi alapítólevél és összeírás, dömösi adománylevél

Tihanyi alapítólevél 2
András megkoronázása
Tihanyi birtokösszeírás
II. András király
Vak Béla
Dömösi adománylevél
Tihanyi alapítólevél

I. András adta ki 1055-ben. Szerkesztője, fogalmazója valószínűleg Miklós püspök volt, leírója más, ismeretlen személy. Két hártyából összevarrt, több helyen sérült oklevél. A pannonhalmi bencés főapátság könyvtárában őrzik.

SHA

Irodalom:

Bárczi Géza: A tihanyi alapítólevél mint nyelvi emlék. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1951.


Tihanyi összeírás

1211-ben II. András király Uros pannonhalmi apát kérésére összeíratja a tihanyi bencés apátság birtokait, az ott élő szolgákat, majd új formában megerősíti az 1055-ös alapítólevél tartalmát. Az oklevélnek fogalmazványa is fennmaradt. A hitelesített példányt tollbamondás alapján másolták.

SHA

Irodalom:

Jakubovich Emil - Pais Dezső: Ó-magyar Olvasókönyv. Dunántúli Egyetemi Nyomda, Pécs, 1929, 73-78; reprint: Holnap Kiadó, 1995; Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 34-37.


Dömösi prépostság adománylevele

Az oklevelet II. Béla adta ki 1138-ban, megerősítve benne apjának, Álmos hercegnek a dömösi prépostság számára nyújtott birtokadományát. Az eredeti oklevél elveszett, csak I. Károly király 1329-ben kiadott hiteles átirata maradt fenn. Az átirat hű másolata az eredetinek, az átíró ugyanis nem ismerte fel és változatlanul hagyta az adatoknak a saját korára némileg megváltozott alakját. Az átiratot az esztergomi érsekség könyvtárában őrzik.

SHA

Irodalom:

Jakubovich Emil - Pais Dezső: Ó-magyar Olvasókönyv. Dunántúli Egyetemi Nyomda, Pécs, 1929, 28-34; reprint: Holnap Kiadó, 1995; Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 22-25.