Szent László legenda 1
Gelence (Ghelinďa, Románia). A Szent László legenda középső és befejező jelenetei
László Gyula: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest, 1993, 66-67.old.