Péter király

 
Péter királyt elűzik

 
Péter ólombullája

 
I. Péter király

 
III. Henrik császár és felesége

 
Aba király követe

 
Ménfői csata

 
Kardok

 

 

 
Péter hűbérül adja Magyarországot

 
Péter király, András herceg

 
Ottó-kor lovagjai

 
Német-Római Birodalom koronája

 
III. Henrik császár

 
Kétélű kard

 
Tihanyi alapítólevél 1

 
Gellért megtámadása

 
Gellért megölése

 
Gellért eltemetése

 
Magyarok szimfóniája 2

 
Béla herceg párviadala

 
III. Henrik császár hajói

 
Várkonyi jelenet

 
I. András idézőpecsétjei

 
Goslar - császári palota

 
I. Béla pecsétje

 
I. Béla érme

 
Székesfehérvári királyi bazilika 2

 
Székesfehérvári bazilika

 
IV. Henrik német császár és Salamon

 
Salamon király és Dávid herceg

 
László herceg a kunnal

 
IV. Henrik császár

 
Attila-kard (bécsi szablya)

 
Szent László király története 1

 
Salamon király és Géza herceg

 
Nis Salamon és Géza előtt

 
Géza herceg és Villermus apát

 
Géza herceg menekülése

 
László herceg látomása

 
Salamon király német segítséget kér

 
Salamon király

 
Szent Korona 1

 
Püspöki beiktatás

 
Szent Korona 3

 
I. László megkoronázása

 
László király

 
Magyar szentek

 
Szent László király története 5

 
Gellért apát és István király

 
Imre herceg

 
Ruténok hűséget fogadnak

 
Krakkó ostroma

 

 
Szent László-herma

 
Dávid herceg oklevele

 
Kálmán király és öccse

 
Álmos herceg és Béla herceg megvakítása

 
Kálmán és Álmos herceg

 
Kálmán pecsétje

 
Szelepcsényi-kódex 3

 
Zobori oklevél

 
Nyitra - várhegy

 
Janus nádor gyűrűje

 
Zárai templom

 
Kálmán érme

 
Pécsváradi kolostor

 
Ócsai templom 1

 
Istenanya gyermekével 1

 
Ioannesz Komnénosz császár

 
Haghia Szophia

 
Aradi országos gyűlés

 
II. Béla pecsétje

 
II. Géza 1

 
III. Konrád német császár és VII. Lajos francia király

 
I. Frigyes császár és két fia

 
Barbarossa Frigyes

 
Mánuel császár és felesége

 
III. István oklevele 1

 
III. István oklevele 2

 
Konstantinápolyi Chora-templom

 

 
István herceg

 
Somogyvári kőlemez

 
Körmeneti kereszt 2

 
Füstölő

 
Kalocsai kehely és paténa

 
Kereszttalp 1

 
Szentkereszt ereklye

 
Krisztus ábrázolás

 
Eiréné császárné

 
Megasz dux

 
Konstantinápoly falai

 
Függő

 
Esztergomi Porta Speciosa 1

 
III. Béla király 1

 
Esztergom - Várhegy

 
Esztergomi várkápolna 3

 
III. Béla és felesége sírja

 
Kiváltságolt települések és hiteleshelyek

 
III. Béla jövedelemösszeírása

 
Körmeneti kereszt III. Béla sírjából

 
III. Béla és felesége ékszerei

 
III. Béla érme 2

 
III. Béla érme 3

 
Imre király

 
III. László koronázása

 
Imre király aranypecsétje

 
II. András koronázása

 
II. András nagypecsétje 2

 
Gertrudis királyné és II. András

 
Németújvár

 
Füzér

 
Szabolcsi vár

 
II. András nagypecsétje 1

 
II. András érme 1

 
II. András érme 2

 
Arab kereskedők

 
Spanyolországi zsinagóga

 
Zsidó minnesänger

 
Gertrudis királyné és II. András

 
Szent Erzsébet szobra

 
Szent Erzsébet szarkofágja

 
II. András aranypecsétje

 
Aranybulla átírása

 
Bátmonostori templom timpanonja

 
Szentkirályi Krisztus és a donátorok

 
Jáki templom freskója

 
Körmeneti kereszt 3

 
Aquamanile 1

 
Esztergomi pecsétnyomó

 
II. András keresztes hada élén

 
Antiochia ostroma

 
Lovag síremléke

 
Szaladdin legyőzi a kereszteseket

 
IV. Béla király

 
Jeruzsálemi Sziklamecset

 
IV. Béla szobra

 
Koronázási eskükereszt

 
Szent László király története 2

 
Kun nő

 
Kun férfi

 
Kunok szállásterületei

 
Buzogány

 
Kun harcos

 
Dzsingisz kán 1

 
Dzsingisz kán 2

 
Tatárok első bejövetele

 
Tatárjárás Magyarországon

 
Gyulafehérvári székesegyház

 
Esztergomi várhegy

 
Pannonhalmi apátság

 
Esztergom - Várhegy

 
Uros apát levele

 
Mongol lovas íjász

 
Lébényi templom 1

 
Jáki templom 6

 
Jáki templom 2

 
Visegrád - Salamon-torony

 
Carmen miserabile

 
Hollókő

 
Szepes

 
Árva vára 1

 
IV. Béla aranybullája 1

 
IV. Béla aranybullája 2

 
Edények

 
Angyalszobor

 

 
IV. Béla érme 1

 
IV. Béla érme 2

 
IV. Béla harca Ottokár cseh királlyal

 
II. Frigyes osztrák herceg és IV. Béla magyar király

 
Halotti korona

 
Melltű

 
Szent Zsigmond-herma

 
Koronás kereszt

 
Füzér

 
V. István koronázása

 
V. István pecsétje 1

 
V. István pecsétje 2

 
V. István érme 2

 
IV. László

 
IV. László érme

 
Somoskő

 
Budetin

 
Várak - 1300 előtt

 
Székesfehérvári égő templom

 
Kőszeg

 
Veszprémi Gizella-kápolna

 
IV. László

 
II. Ottokár cseh király pecsétje

 
Fülöp fermói püspök

 
Kun László és gyilkosai

 
Kunok taligára szerelt jurtái

 

 

 
András herceget Magyarországra hozzák

 
Hűbérúr és apródjai

 
Berni diptichon 1

 
Henrik meißeni őrgróf

 
Mihály ispán pecsétje

 
Péter nádor pecsétje

 
Péter tárnokmester pecsétje

 
János ispán oklevele

 
Dénes nádor oklevele

 
Szent Korona 4

 
Koronázási jogar 3

 
Országalma