König Salomon und Herzog Géza
Der Streit zwischen König Salomon und Herzog Géza
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon, Budapest, 1964, 78. (f.39'a). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest