Tondüsen
Tondüsen aus einer Hüttensiedlung des 9.-10. Jh.
Gömöri János, A 9-10. századi vaskohászat.
In: A honfoglalásról sok szemmel I. Főszerk.: Györffy György.
Honfoglalás és régészet. Szerk. Kovács László.
Balassi, Budapest, 1994, Abb. XVI.1.