Zisterziensermönche
Zisterziensermönche
Lékai Lajos: A ciszterciek. Eszmény és valóság. Szent István Társulat, Budapest, 1991, Titelblatt.