Béla der Blinde
Béla der Blinde im Herrschergewand
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon, Budapest, 1964, 114. (f.57'a). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest