Urkunde von Zobor
Die Urkunde von Zobor (1111)
Alexander Frický: Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Martin, 1986, 155.