Siedlungsgebiete der Kumanen
Osteuropa mit den Siedlungsgebieten der Kumanen zu Beginn des 13. Jahrhundert
Pálóczi Horváth András: Besenyők, kunok, jászok. Corvina, Budapest, 1989, 40-41, Abb. 29.