Bernhard von Clairveaux
Bernhard von Clairveaux, Horarium aus dem 15. Jahrhundert
Jean Baptiste Duroselle: Eurˇpa nÚpeinek t÷rtÚnete. Officina Nova, Budapest, 1993, 141, Abb. 200.