Krönung Andreas II.
Die Krönung Andreas II.
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon, Budapest, 1964, 123. (f.62b). Országos Széchényi Könyvtár, Budapest