Jerusalemer und römische Pilgerstraße
Die Jerusalemer und die römische Pilgerstraße
Györffy György, István király és mûve. Gondolat, Budapest, 1977, Abb. 47.