Reliquiarbrustkreuz 1
Reliquiarkreuz von Csőt
(Kiewer Arbeit aus dem 10.-11. Jahrhundert)
Budapesti Történeti Múzeum. Főszerk.: Buzinkay Géza. Corvina, Budapest, 1995, 50, Abb. 47.
Budapesti Történeti Múzeum, Budapest