Waldrodender Siedler
Waldrodender Siedler auf einem Siegel aus 1290
A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta Glatz Ferenc. Officina Nova, Budapest, 1995, 85.