Vármegye- és egyházszervezet István király uralkodása idején
Vármegye- és egyházszervezet István király uralkodása idején
A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc.
Officina Nova, Budapest, 1995, 55. old.