A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele (másolat)
A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele - 1002 előtt
(eredeti másolat: 1109-ből Könyves Kálmán megújításában)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 10. old. Magyar Országos Levéltár.