Heribert C írása
Heribert C írása - részlet III. Ottó 1000. május 30-i oklevelének elejéről
Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján.
Szerk.: Serédi Jusztinián. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1938.
Reprint kiadását szerk.: Török József, Budapest, 1988, 367. old.