A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele (hamisítvány)
A veszprémvölgyi apácák görög nyelvű adománylevele - 1002 előtt
(hamisítvány 1285-1290-ből?)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 12. old. Magyar Országos Levéltár.