A tihanyi apátság alapítólevele
A tihanyi apátság alapítólevele (1055)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 15. old.
Pannonhalmi Főapátság Levéltára