A dömösi prépostság adománylevele
A dömösi prépostság adománylevele (1138/1329)
Molnár József - Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1976, 22. old.
Esztergomi káptalan